2019-10-08

Vi är glada över att presentera vårt samarbete med förre chefen Must, generalmajor Gunnar Karlson. Han är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avtalet med Gunnar Karlson konsult AB tar Vespers säkerhetsrådgivning till en ny nivå.

Gunnar Karlson lämnade våren 2019 den aktiva tjänsten i Försvarsmakten som generalmajor och chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, där han varit chef i mer än sex år. Han har bakom sig en lång rad chefsbefattningar i Försvarsmakten, bland annat som regementschef för P 18 på Gotland och som Försvarsmaktens förbandsproduktionschef. Han har också haft ett antal stabs- och lärarbefattningar i Försvarsmakten.

Under sammanlagt fem år har Gunnar Karlson tjänstgjort i Regeringskansliet: tre år som utsänd från Försvarsdepartementet till Bryssel och två år som militär rådgivare på Utrikesdepartementet.


Gunnar Karlson