2019-09-12

Vår kund EcoDataCenter i Falun är ”världens grönaste datacenter”, men inte nog med det. Anläggningen tar också höjd för säkerhet i världsklass.

Några exempel är det eldbeständiga korslimmade trävirket som man bygger hallarna med, liksom olika typer av infartshinder och tuffa behörighetskontroller.

Både den fysiska säkerheten och informationssäkerheten är oerhört viktiga för att kunna garantera att kundernas information hos EcoDataCenter är trygg. Detta arbete genomsyrar alla detaljer och Vespers experter har tillsett att EcoDataCenter uppfyller alla krav som den nya säkerhetsskyddslagen ställer.

Att ställa diagnos på säkerhetsläget i affärsverksamheten och ge handfast utbildning, manualer och rådgivning är Vesper bra på. Läs mer om vår kund EcoDataCenter, som fått stöd av våra erfarna konsulter.