2019-08-23

Trafikolyckor, jordbävningar, attentat och gisslansituationer är något som många arbetsgivare måste förhålla sig till att personalen kan drabbas av. Man kan förstås aldrig förutse när det värsta kommer att inträffa, men man kan se till att medarbetarna är förberedda.

I slutet av sommaren har vi utbildat vi ett femtiotal personer i resesäkerhet, akutsjukvård och pågående dödligt våld (PDV), hur man agerar vid attentat, gisslantagning och andra svåra konfliktsituationer. Vad ska man undvika och hur förbereder man sig? Om det värsta händer: hur ska man agera, fly, ta skydd, slå tillbaka, hjälpa och informera?

Det har varit mycket givande och uppskattade dagar för både kursdeltagare, utbildare och instruktörer. Alla har lämnat utbildningen väl rustade för att ge sig ut på tjänsteresa eller i den vanliga vardagen, med tips och råd för att minska sårbarheter och bli mer streetsmart på resan samt kunskap om hur man agerar när liv och hälsa står på spel.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar han mer.

Läs mer om våra utbildningar.