2019-08-20

Ingen kan förutspå utvecklingen i Hong Kong, men allt pekar på att situationen med oro och demonstrationer på gatorna kommer att dra ut på tiden.

Stora geopolitiska värden står på spel och företag med verksamhet i regionen gör klokt i att noga följa utvecklingen och förbereda sig för olika scenarier. Just nu levererar vi skräddarsydda lägesrapporter till ett flertal kunder, där vi bedömer läget och lämnar råd och rekommendationer. Allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för både personal och affärsverksamhet.

Några av rubrikerna i våra rapporter:

  • Exeucitve Summary
  • Weekly headlines
  • Coming demonstrations
  • General situation
  • Impact on business
  • Travel and Security Alerts
  • Business recommendations