Efterfrågat och fullsatt vid Paul Gibsons föredag.

 

2019-04-08

Vespers vårmingel gästades av brigadgeneralen Paul Gibson, ordförande för den brittiska intresseorganisationen SCEG, Security in Complex Environments Group. Han har arbetat i militära insatser i Irak, Kosovo, Bosnien och Sierra Leone och varit chef för det brittiska militära kontraterrorarbetet. Han leder SCEG sedan 2012 och är en uppskattad kommentator i försvars- och säkerhetsfrågor i bl a brittiska Times och BBC.

Så skapades SCEG

Vad är SCEG och varför? Paul Gibson berättade om några av de grova övergrepp som begicks av en del privata säkerhetsföretag efter 2003, främst i Irak. Den brittiska regeringen förstod att något måste göras och lagstiftning ansågs vara en klumpig lösning som inte skulle lösa problematiken fullt ut. De valde att engagera branschen och uppmuntra säkerhetsföretagen att jobba för en högre industristandard och benchmarking. Efter en officiell anbudsprocess 2011 fick SCEG uppdraget att vara regeringens partner för att skapa branschstandarder.

Gibson agerar genom sin roll i SCEG som säkerhetsföretagens gemensamma representant, vilket underlättar myndigheternas kommunikation med den privata säkerhetssektorn och bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Han uppmanade beslutsfattare att tänka mer kreativt kring möjligheterna att använda den privata säkerhetssektorn för att möta samhällets svåra situationer.

– Det händer att man fastnar i en moralisk diskussion där myndigheter anses ha ett ”högre och finare syfte” och de privata företagens enda målsättning anses vara att göra vinst. Men den förutfattade meningen blir ett onödigt hinder för samarbete mellan två parter som har samma drivkraft och mål för ögonen – att göra gott genom ökad trygghet och säkerhet, menade Gibson.

Radikaliseringens konsekvenser

Britternas historia har gett dem ett globalt perspektiv på säkerhetsproblematik, samtidigt som man anammat lokala säkerhetslösningar. Dagens situation med stora flyktingströmmar till Sverige har britterna haft länge. Likaså hotet från terrorism, där britterna har många års erfarenhet men där länderna idag har mer liknande situationer.

– En av vår tids absolut största utmaningar är radikaliseringen, sa Paul Gibson. Vi har inte tillräcklig förståelse för hur radikalisering av människor i demokratiska miljöer sker och kan heller inte överskåda hur långsiktiga och omfattande konsekvenserna blir av de politiska beslut vi fattar idag.

Prispress hotar hög kvalitet

Han uttryckte kritik mot den prispress som ofta sker vid upphandlingar av säkerhetslösningar. Att certifiera ett företag mot internationellt erkända standarder tar både tid och pengar. Sådana företag är SCEG trygga med att rekommendera som bra, robusta och med högkvalitativ leverans till sina kunder. Det minskar risk både för kunder och tredje part. Men dessa certifierade företag kan inte priskonkurrera med billigare ocertifierade företag. Gibson använde det brittiska talesättet för otillräcklig betalning för kvalitetstjänster:

– ”If you pay peanuts you will get monkeys.”

Gibson menade också att den privata sektorn är en outnyttjad resurs i det inhemska samhället och pekade på att det är den som formulerar avtalen som har makten att bestämma vad de vill ha, vem de vill ha och hur de vill ha det. Han avslutade med att beskriva vikten av bygga relationer, ändra lagstiftning och skriva policys innan något händer:

– Det är bra att förbereda sig i god tid. Då finns möjligheten på plats att ta stöd av de privata företagen den dag en incident eller större kris inträffar igen.

 

Vesper Group blev 2018 det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i SCEG: https://www.sceguk.org.uk/