2019-03-18

Vespers cybersäkerhet är en stark, välmående verksamhet som började som en start-up inom företaget och är i en expansiv fas. Det innebär att den behöver få växa i en företagsmiljö som erbjuder möjligheter till ett helhjärtat fokus på cybersäkerhet. Därför säljer Vesper Group verksamheten till det europeiska och renodlade cybersäkerhetsföretaget Nixu.

Vespers cybersäkerhet har varit en framgångssaga som på drygt fyra år av organisk tillväxt blivit en uppskattad och efterfrågad leverantör. Inom ägargruppen anser vi att det är rätt läge att nu låta verksamheten få optimala förutsättningar att ta nästa stora kliv, genom att få en företagsmiljö som fokuserar på enbart cybersäkerhet, säger vd Erik Lewin.

Cybersäkerhetsverksamheten kommer under april månad att uppgå i Nixu och all personal och kunder erbjuds att följa med. Alla partnersamarbeten kommer att fortsätta inom ramen för Nixus verksamhet. För befintliga kunder förändras enbart de bolagsmässiga kontaktytorna. En av kundfördelarna är att möjligheterna till utökade tjänster blir större genom Nixus erbjudande.

– Nixu stärker genom förvärvet sitt erbjudande och sina förmågor ytterligare. Vi har en unik möjlighet att som cybersecurity partner hjälpa våra kunder att säkra sin digitalisering i en tid med ständigt ökande samhällshot och cybersäkerhetsrisker, säger Nixus Björn-Erik Karlsson, Market Area Leader Sweden.

Cybersäkerhetsdelen på Vesper har funnits sedan 2014 och har en stark förmåga genom kombinationen av mänsklig specialistkompetens och vassa dataverktyg.

– Vesper Group kommer fortsatt att kunna erbjuda och förmedla tjänsterna genom ett tätt samarbete med Nixu, säger Erik Lewin.