2019-02-22

Det fullsatta eventet ”Keeping cities safe” på Brittiska ambassaden fokuserade på kunskap, utveckling och ökad förmåga att förhindra terror. Både brittiska och svenska myndigheter och företag delade med sig av kunskap och erfarenheter.

Poliskommissarien Ian Bond arbetar på flygplatsen Heathrow där 80 miljoner personer årligen passerar, de flesta helt vanliga turister eller affärsresenärer på väg till England eller en annan destination i världen. Men för honom är dessa vanliga resenärer snarast ”i vägen” – eftersom hans arbete som går ut på att hitta och motverka potentiella terrorister.

Poliskommissarie Ian Bond från Counter Terrorism Command, Heathrow

Framgång genom underrättelser, samarbete och teknologi

Ian Bond har lång erfarenhet från säkerhets- och kontraterrorarbete på olika platser i London och han sammanfattade framgångsfaktorerna i tre koncisa punkter: underrättelser, samarbeten och teknologi. Företag och myndigheter måste arbeta och öva tillsammans för att dra nytta av både politiska strategier, företagsinnovationer och kunskap:

– Alla har en roll att spela, hela världen över, sa Ian Bond med eftertryck.

Ovärderlig kunskap genom kameraövervakning

Under sitt föredrag berättade han återkommande om den möjlighet som övervakningskameror tillfört polisarbetet. Uppföljningen och kartläggningen av gärningsmännen och deras tillvägagångsätt i terrorattacker såsom Westminster Bridge, Borough Market och vid popkonserten i Manchester har varit ovärderlig. Brittisk polis har därigenom kunnat följa och gripa gärningsmän samt gå baklänges i förövarens spår, allt för att utveckla sina egna strategier och taktiker.

Tio års utveckling av svensk taktik

Jonas Hysing från polisens nationella operativa avdelning knöt an ur ett svenskt polisperspektiv och berättade om utvecklingen för att möta terrorangrepp sedan dådet på Bryggargatan 2010. Regeringens strategi mot terrorism är nu implementerad i det praktiska polisarbetet och man har identifierat att kunskap, förmåga, erfarenhet och attityd är några av huvudnycklarna för att bli framgångsrik. Hysing berättade om ett tankeväckande besök i Storbritannien:

– “It won’t happen on my watch!” är attityden hos obeväpnade bobbies, sa Jonas Hysing, och menade att den idag även finns i svensk tappning.

Han sa att inställningen till hur svensk polis bemöter en potentiell terrorattack har förändrats mycket, både för att slå tillbaka mot en angripare och för att skydda allmänheten. Även utrustning och sättet att se terrorattacker som nationella och inte bara regionala, var en utveckling som han beskrev.

Rostmönstrade hållbara pollare

Nya fysiska skyddsmöjligheter visades också upp av brittiska företag under dagen, bland annat pollare som utvecklats med ett hållbart miljötänk samt design som inte skapar onödig oro. Rostmönstrade pollare som smälter in i en gammal stadsmiljö med vackra röda fasader var ett exempel.