Med uppdrag att skydda och vårda

2022-06-10 Vespers skyddsvakter på Oskarshamns kärnkraftverk OKG, utgör en…