2021-03-02

Must har släppt sin årsöversikt för 2020 och i år är det extra viktig läsning för alla. Ingen kan gå oberörd från det faktum att världens geopolitiska kontinentalplattor rör på sig och hur det påverkar oss i Sverige.


Drabbar både offentliga och privata intressen

Oavsett om verksamheten är offentlig eller privat så pekar analyserna på att aktörernas målsättningar och verktyg blir allt mer aggressiva och allomfattande. Likaså att både statliga intressen och näringslivet i Sverige måste ta avstamp i den planering som andra länder praktiskt genomför och planlägger på mycket lång sikt. Must årsöversikt är därför utmärkt läsning för alla strateger.


Ändrad spelplan, nya verktyg

Kortfattat kan man säga att den globala spelplanen är förändrad, världsordningen försvagad. Nya och gamla verktyg används huller om buller, hänsynslöst. Kunskapen om våra sårbarheter är god och utnyttjas. Några punkter som inte får missas, citat ur Must årsöversikt:

  • Både den multilaterala, regelbaserade världsordningen och den europeiska säkerhetsordningen, som varit grundpelare för internationell och svensk säkerhet under lång tid, är allvarligt försvagade.
  • Ekonomi och teknologi används av stormakterna allt oftare som säkerhetspolitiska verktyg och ses som integrerade delar av den nationella säkerheten. Konflikternas karaktär fortsätter att förändras.
  • De utspelas idag på många arenor, med en bred uppsättning av verktyg och ofta med snabbt skiftande intensitet. Verkan kan ske oberoende av geografiskt avstånd genom exempelvis ekonomiska medel, cyber- och påverkansoperationer.
  • Kvalificerade statliga aktörer söker sårbarheter brett i vårt öppna och digitaliserade samhälle. De gör ingen skillnad mellan civilt och militärt, eller mellan offentligt och privat. De utnyttjar luckor i vår organisation, lagstiftning och samverkan.
  • Många av hoten kan förekomma i hela konfliktskalan – från fred till kris och krig – och de är inte linjära. Metoderna är ofta förnekbara, dolda och tvetydiga. Instrumenten spänner från cyberangrepp till påverkansoperationer, utnyttjande av ekonomiska beroenden och våldsanvändning.

Våra experter kan stödja med rådgivning och utgöra ett bollplank för den som vill diskutera strategiska vägval. Vill du veta mer? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar vi om de möjligheter vi kan erbjuda.

Läs Must årsöversikt på Försvarsmaktens hemsida.


Turn and face the strange changes” – David Bowie var tidigt ute, låten ”Changes” kom för 50 år sedan.