2021-02-09

Vi är glada över att presentera ett nytt samarbete med den högt uppskattade läraren i ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan, Anders Josefsson. Han är en av Sveriges mest kunniga och erfarna på att utveckla ledningsförmågan i myndigheter och andra organisationer. Avtalet med Josefsson stärker Vespers kunderbjudande kring ledningsförmåga och krisorganisation.

Uppdrag för Polisen och Nordic Battle Group
Anders Josefsson har en gedigen bakgrund från Försvarsmakten och Försvarshögskolan, bland annat som bataljonschef, lärare, mentor, moderator och utbildningsledare. Han har som lärare i ledningsvetenskap haft uppdrag för Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Nato-utbildningar och EU Nordic Battle Group.

Vetenskaplig grund
Sedan 2020 arbetar Anders Josefsson även som konsult för att utveckla organisationers ledningsförmåga.  Stödet och den rådgivning, utvärdering och utbildning som Josefsson erbjuder står på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nedan återfinns några av de publikationer som han författat eller medförfattat:

  • Polismyndighetens handbok för ledning vid särskilda händelser (2020).
  • Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda händelser (2019).
  • Mission Command when waging cyber operations. Proceedings of 24th International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS), 29-31 Oct, 2019.
  • Ledning och samverkan i kris och krig, FHS 2019.

Digitalt och på plats
Rådgivning, utbildningar och konferenser från Vesper Group kan hållas både på plats och distans med verktyg som Teams och Zoom. Intresserad av att veta mer om Anders Josefsson och Vespers erbjudande kring ledningsförmåga och krisorganisation? Kontakta oss: info@vespergroup.se


Anders Josefsson, ledningskonsult för Vesper Group

För dig som är intresserad av vårt arbete med krishantering och utredningar – läs mer här.