2021-01-19

Ett råd till alla företagsledningar: våga att se de geopolitiska osäkerheterna i vitögat när strategiska affärsbeslut ska fattas. Ingen kan idag undgå att se hur dessa krafter långsiktigt har påverkat och kommer att fortsätta påverka verksamheter framöver. Det handlar både om överlevnad på föränderliga marknader och om att låsa in företagets kronjuveler på rätt sätt.

Fem bästa tipsen
Den tidigare Must-chefen Gunnar Karlson är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Här är fem av hans bästa råd till företagsledningar och säkerhetschefer:

  • skaffa god kunskap om omvärlden och det globala säkerhetsläget
  • ägna tid åt att förstå hur hoten ser ut och vad de faktiskt innebär för verksamheten
  • identifiera era svagheter och sårbarheter
  • anpassa skydd och åtgärder enligt analysen
  • se till att skydda det som är mest skyddsvärt

Gunnar Karlson arbetar bland annat som konsult och rådgivare i säkerhetsfrågor för Vesper Group. Intresseförfrågningar kan ställas till info@vespergroup.se


Ordmoln från ett av Gunnar Karlsons rådgivande föredrag