2021-03-15

När alla komponenter i ett säkerhetsskydd fungerar bra och samspelar med varandra blir effekten att skyddet motverkar de flesta tänkbara angrepp och Sveriges säkerhet står intakt. Det är många lager i processen och det krävs ett noggrant, tidskrävande förarbete. Men med tanke på de viktiga nationella värden som står på spel är uppbyggnaden av processen värd varje insats.

Skyddet är en komplex produkt

Lagen kräver att säkerhetsskyddet tas på största allvar och flera skandaler de senaste åren har gjort det tydligt Sverige måste bygga upp en god förmåga på området. Det är en komplex uppgift och i större organisationer krävs det både utbildning och erfarenhet för att få till alla dimensioner i ett välfungerande säkerhetsskydd. Slutprodukten upprätthåller har många funktioner:

  • förmågan att upprätthålla och säkerställa Sveriges statsidé avseende funktion, handlingsfrihet och oberoende
  • att skydda kritiska anläggningar, funktioner och system för Sveriges statsskick, rättsväsende och brottsbekämpande myndigheter
  • att skydda samhällsviktig verksamhet såsom energi, livsmedel, elektronisk kommunikation, vattenförsörjning, transporter, finansiella tjänster och skydd för allvarlig smitta
  • motverka skadegenererande verksamhet
  • skydda Sveriges ekonomi och betalningsförmåga.

Utbildning och stöd

Denna vecka fortsätter den andra omgången av Företagsuniversitetets säkerhetskyddschefsutbildning där Vesperknutne tidigare MUST-chefen Gunnar Karlson ger en föreläsning om dimensionerande hot mot Sverige. Under utbildningen lär även vår seniora expert Peder Qvist ut hur man gör en fullgod säkerhetsskyddad upphandling, SUA.

Vi finns också på plats hos företag och myndigheter där vi erbjuder handfast stöd, rådgivning och utbildning. Vill du veta mer? Boka tid med Mattias Lundkvist så berättar vi om de möjligheter vi kan erbjuda.

 


Samhällsviktig verksamhet såsom energi, elektronisk kommunikation
och vattenförsörjning m m ska skyddas genom säkerhetsskydd.

 

Vill du veta mer om vår rådgivning och analyser – läs mer här.

För dig som är intresserad av våra utbildningar inom säkerhetsskydd – läs mer här.