Säkerhetsskydd: tretton år av varningssignaler

2019-01-28

I mars 2016 var det få som spetsade öronen när säkerhetsskydd nämndes. Jag jobbade då på Säpo och minns hur glada vi på presstjänsten var när åtminstone en redaktion gjorde huvudnummer av de skarpa varningssignaler som chefsanalytikern sände på en pressträff om myndighetens årsbok:

Ett fullgott säkerhetsskydd?
Artikeln har tre år på nacken och mycket har hänt sedan dess. Tyvärr kan somligt ha haft skadlig inverkan. Nyhetsrubrikerna har varit många och jag tror knappast att ämnet kommer i skymundan på någon pressträff framöver. Låt oss hoppas att vi ska slippa läsa om fler pyrande skandaler i offentliga förvaltning. Men framför allt: att skyddet kring verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet fungerar väl. Att systemen är intakta och att ansvariga runtom i landet vet hur ett fullgott säkerhetsskydd ska se ut.

Efter åtta år - ny säkerhetsskyddslagstiftning 1 april
Mer positivt är att den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft om knappt två månader. Den är hett efterlängtad av många som länge jobbat med frågorna och som frustrerat över hur både teknik och det globala samarbetet sprungit ifrån lagstiftningen. Det har nu gått åtta år sedan regeringen tillsatte en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av säkerhetsskyddslagstiftningen. Syftet var att bättre anpassa den till det som krävs för att skydda verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet och till de krav det internationella samarbetet ställer. Men tittar man tillbaka på Säpos årsböcker så fanns det anledning till allvarlig oro redan 2006, så det är verkligen på tiden att den nya lagstiftningen sjösätts.

 

Ett helt yrkesliv med säkerhetsskyddet
Några av medarbetarna på Vesper har ägnat nästan hela sitt yrkesliv åt säkerhetsskyddsfrågorna och ser med både glädje och sorg hur de nu hamnar högt på säkerhetsagendan. Men ibland måste det inträffa påfrestande saker för att vi ska bli varse hur sårbart vårt samhälle är.

”Att skydda det mest skyddsvärda” kan låta enkelt och självklart, likaså att ”följa lagstiftningen, ha ordning och reda”. Mina kollegor som jobbat med den kommande lagstiftningen en längre tid vittnar om både komplexa och enklare uppdrag, främst säkerhetsskyddsanalyser. Det är kollegor som lämnar både strategisk och praktisk input till våra kunder, allt beroende på behov. Och jag ser hur de kommer tillbaka med glöd i ögonen från de här uppdragen. Det liksom lyser om dem: ”Äntligen!

 

Sirpa Franzén, kommunikationschef

 


Threat hunting med dator och människa – det bästa av två världar

2018-08-16

En försvarare av IT-säkerhet måste lyckas avvärja varje attackförsök, varenda gång, för att vara säker. Angriparen behöver bara lyckas en enda gång för att få ett första fotfäste.

De som jobbar för att säkra företagets nätverk har alltid varit i underläge. En angripare kan på enkla sätt genomföra oräkneliga attacker mot företagets IT-system, exempelvis genom att skicka mail med skadlig kod till alla anställda om och om igen, skanna av nya sårbarheter kring de servrar som är exponerade mot internet eller bara gissa anställdas lösenord för att logga in i moln-lösningar.

När antivirusprogrammet larmar om att den identifierat och stoppat skadlig kod tar många det som ett kvitto på att det fungerar och att man stoppat ett intrång. Och när antivirusprogrammet inte larmar, men brandväggen gör det, tar man det som att brandväggen stoppat intrånget och många lutar sig lugnt tillbaka – försvaret fungerar. Eller ännu bättre; inga larm någonstans, allt är lugnt och vi är inte ens en måltavla. Eller?

Problemet är att det finns inget sätt att veta hur många försök en angripare gör, om de har lyckats ta sig in eller om försvararna lyckats hålla dem stången.

De klassiska lösningarna för att försvara ett nätverk bygger på idén: allt som kommer in kontrolleras mot en lista med ”dåliga saker”. Det kan vara IP-adresser, domännamn och fil-signaturer. Nyare produkter försöker ofta identifiera skadliga beteenden genom att köra en fil i en säker miljö och ser hur filen beter sig, men även detta matchas mot vad som tidigare är känt. Datorer och mjukvara är experter på att kontrollera stora mängder data mot varandra utan att göra fel. Problemet är att människor har en egenskap som datorer och mjukvara fortfarande kämpar med: kreativitet.

När antivirus larmar så är det troligt att angriparen redan tagit sig in. Antingen är ett av verktygen man använder redan kända och angriparen testar bara vad man kan använda. Eller så är det redan försent, nätverket är komprometterat och antiviruset fick en ny signatur som man hittade på datorn. Troligen är du offer nummer två för angriparen. Att brandväggen slutar larma betyder bara att angriparen hittat en väg in och datorerna har än en gång förlorat mot mänsklig kreativitet.

Att ta sig runt antivirus, brandväggar och alla andra lösningar som använder listor med kända indikatorer är inte särskilt svårt. Att ändra filsignaturen på ett skadligt program kräver bara ett extra blanksteg. Att byta IP-adresser och domäner är nästan lika lätt, det räcker med ett webbformulär och ett stulet kreditkortsnummer. Även de program som tittar på beteende står sig ofta slätt mot en angripare, det kan räcka att obfuskera* text någonstans, kombinera två ofarliga filer eller lura användaren att stänga av ett skydd.

Situationen som vi har hamnat i är att vi låter datorer kämpa mot mänskliga motståndare i en kamp där kostnaden för angriparen att utföra ett angrepp är väldigt låg, medan kostnaden att inte avvärja är hög för försvaren.

När vi identifierar ett angrepp så är indikatorerna som vi använder lätta för angriparen att förändra. Samtidigt är vi ofta reaktiva och väntar på nästa larm innan vi gör något.

En liknelse för detta är flygplatssäkerhet dvs. säkerhetskontroller som finns på plats för att förhindra terrordåd och flygkapningar. Dessa består i huvudsak av en säkerhetskontroll som kontrollerar alla som går in på en flygplats. Exakt hur kontrollerna utförs varierar något från land till land men principen är att man kontrollerar allt som en person bär med sig ombord på ett plan. Utgångspunkten är att upptäcka personer som vill angripa ett flygplan genom att ha med sig vapen eller sprängmedel ombord. Säkerhetskontrollen blir här liknelsen till klassiska IT-säkerhetslösningar.

Tre misslyckade terrorattacker och hur flygplatssäkerheten påverkades:

  • 22 december 2001 försökte en man ombord på en flight till USA detonera en sprängladdning gömd i skon. Försöket stoppades tack vare att passagerare och flygpersonal var uppmärksamma och upptäckte mannen när han försökte antända stubinen som var gömd i skon. Som svar på detta började flera flygplatser kräva att man tog av sig skorna vid säkerhetskontrollen.
  • 2006 planerade en grupp terrorister att spränga ett flertal flygplan genom att använda flytande sprängmedel. Brittisk polis lyckades stoppa planerna tack vare omfattande spaningsarbete. Som svar på detta begränsade flygplatser vilken mängd vätska man får ha med sig i handbagaget.
  • 25 december 2009 försökte en man spränga ett flygplan med hjälp av högexplosivt sprängmedel gömt i underkläderna. Försöket stoppas återigen tack vare uppmärksamma passagerare. Som svar på detta uppgav flera flygplatser att de skulle skärpa säkerhetsrutinerna utan att nämna något specifikt. Huruvida rutinerna skärptes har debatterats.

I de två första fallen blir svaret att förstärka säkerheten genom att i säkerhetskontrollerna försöka identifiera exakt den typen av metod som används vid senaste attacken. Samtidigt så kommer det inga specifika svar på den tredje, att detektera vissa typer av sprängmedel är svårt och att tvinga passagerare att ta av sig underkläderna är troligen inget alternativ. Detta är analogt med hur signaturbaserat skydd fungerar.

De första två situationerna är relativt enkla att öka säkerheten kring, vilket skulle kunna vara detsamma som att titta närmare på särskilda filtyper där en skadlig fil antagligen har en tydlig markör. Det tredje exemplet, sprängmedel i underkläderna är svårare och det finns liknande händelser inom IT-säkerhet där det kan vara komplicerat att identifiera vissa hot. Det bästa liknelsen är krypterad trafik till och från internet. Man kan dekryptera trafiken men det kräver speciella lösningar, riskerar att skapa andra säkerhetsproblem (försämrad kryptering) och anses kränka personlig integritet.

Notera också att varje attack byter metod. Om skor kollas extra efter sprängmedel så använder man vätskor, om vätskor förbjuds använder man fasta sprängmedel gömda på något nytt ställe. Samtidigt är det värt att påpeka att det inte är de tilltänkta säkerhetsfunktionerna på flygplatsen som identifierar och stoppar hotet. Det är istället vaksamma passagerare och underrättelse som förhindra dessa katastrofer och även detta påminner mycket om angrepp mot IT-system. Allteftersom ett verktyg blir känt så tar angriparna fram nya. Det är också vanligt att angrepp upptäcks av tredje part eller en vaken användare och inte av interna säkerhetsteamet. Skillnaden är att det oftast redan är försent då.

Problemet jag beskriver är alltså en kombination av olika metoder och verktyg som gör att det oftast är lättare att angripa ett företagsnätverk än man tror.

I simulerade angrepp mot riktiga företag har jag själv sett hur angripare kunnat ta sig in och röra sig obehindrat runt i nätverk utan ens ett pip från larmsystemet. Det är inte alls osannolikt att det tar mer än 100 dagar att identifiera ett intrång.

Det leder till följande:

  • En övertro/man förlitar sig för mycket på att automatiska system ska identifiera och stoppa intrång – man låter datorer kämpa mot människor, räknekapacitet mot kreativitet.
  • Man väljer att invänta larm om problem och sedan agera på det, åtgärderna är oftast reaktiva istället för proaktiva.
  • Fokus blir på att identifiera intrång och angripare med hjälp av statiska indikatorer som lätt kan ändras.

Den metod som vi på Vesper använder oss av är så kallad ”Threat Hunting”- alltså jakt på hot. Det är i sig inget nytt, många inom IT har säkert gjort det ad-hoc. Vi arbetar systematiskt med att hjälpa våra kunder att arbeta underrättelsestyrt i sitt eget nätverk. Det betyder att ge kunden en bild av vad det är som faktiskt händer, att kunna ge råd och förutsäga vad som kommer att hända. Genom att samla in stora mängder data från nätverket, med hjälp av matematiska modeller, maskinlärande och AI kunna bearbeta den data och sedan presentera för erfarna mänskliga analytiker kan vi identifiera vad som händer på nätverket, ge råd för att åtgärda potentiella säkerhetsproblem eller stoppa begynnande angrepp och med hjälp av underrättelser förutsäga nya risker och hot.

Threat Hunting kräver i grunden ingen särskild utrustning. Allt som behövs är inhämtning av händelser, loggar, från de olika enheter som finns installerade. Genom att hämta loggar från användares datorer, brandväggar och DNS-servrar kan man få en grundläggande bild av vad som händer.

Man springer dock snabbt in i det problem som ledde till att stor del av säkerhetsindustrin jobbar hårt på att automatisera saker; bristen på människor. Det kan vara svårt att få fram personer med rätt kompetens som kan genomföra Threat Hunting.

Det är inte heller skalbart att behöva komma upp med nya hypoteser att testa. Här kommer datorernas styrka in i bilden. Genom att samla in så mycket information man bara kan, låta en dator bearbeta informationen och leta efter mönster eller statistik som sedan sätts i kontext av en person som förstår data. På så sätt kan man få det bästa av två världar.

Författare: Sam, cybersäkerhetsoperatör på Vesper Group

*) Obfuskera = att avsiktligt tillkrångla.

Läs mer under kunderfarenheter om vårt arbete med threat hunting: https://test.vespergroup.se/cybersakerhet/

Kontakta oss om du vill ha hjälp av någon av våra operatörer eller om du vill veta mer.

 


Har du koll på SUA? Säkerhetsskyddad upphandling

2018-04-25

"En säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal." Det låter komplicerat, men SUA behöver faktiskt inte vara en snårig djungel att ta sig fram i.

Såhär ligger det till.

Vad omfattas och vem ansvarar
Varje organisation som omfattas av säkerhetsskyddslagen, ska ha det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter. Det kan vara statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag eller enskilda.

Säkerhetsskyddet ska omfatta sekretessbelagda uppgifter som rör Sveriges säkerhet. Obehöriga ska inte kunna komma in på platser där sådana uppgifterna kan inhämtas, eller där man bedriver verksamhet kopplad till Sveriges säkerhet. Till sist ska personer som deltar i arbete kopplat till Sveriges säkerhet vara pålitliga ur säkerhetssynpunkt.

Den som är ansvarig för verksamheten ansvarar för att säkerhetsskyddet är tillräckligt bra. Och det här gäller oavsett om den skyddsvärda uppgiften, tillträdet till en plats, om den som sköter arbetet är anställd i den egna organisationen, eller om den ansvariga har köpt tjänsten. Så långt, ganska enkelt?

Köpa tjänster och Sveriges säkerhet
På senare tid har vi sett flera publika exempel på att det kan gå illa när man köper tjänster eller outsourcar. Men det behöver inte vara så. Så klart behöver alla verksamheter köpa vissa tjänster. Och det går bra att köpa tjänster även kring verksamhet där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till Sveriges säkerhet.

Först måste köparen säkerställa att det finns ett fullgott säkerhetsskydd hos den man vill köpa tjänst av. Alltså, den som begär in anbud eller träffar avtal om upphandling där det förekommer hemliga uppgifter, måste först ha ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren/leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det aktuella fallet.

Syftet är att köparen måste vara säker på att leverantören har tillräcklig informationssäkerhet (inklusive IT-säkerhet), tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning av personal. Både före och efter träffat avtal. Och vidare att leverantören utbildar och följer upp att allt funkar som det ska över tid. Leverantören måste ju uppnå den nivå som köparen har för sina sekretessbelagda uppgifter och som är nödvändiga för upphandlingen.

Hemligt uppdrag
Till sist, en viktig detalj - uppdrag med hänsyn till Sveriges säkerhet ska hållas hemliga i enlighet med säkerhetsskyddsavtalet mellan köpare och leverantör.

Har du fortfarande frågor? Vi på Vesper tagit fram en uppdaterad, relevant och informativ rådgivning/utbildning hur man gör denna typ av upphandling. Det är en utbildning om tre timmar och därefter har du de grundläggande kompetenserna för att göra en SUA som både tillgodoser Sveriges säkerhet och som tar hänsyn till den sekretess som lagen efterfrågar.

Kontakta oss om du undrar över något, vi reder ut det!

Vespers säkerhetsskyddsspecialister


Efterlängtad säkerhetsskyddslag

2018-02-20

Det är väl ingen kioskvältare direkt, propositionen om en ny svensk säkerhetsskyddslag som kom idag.

Men vi som arbetar med att stärka Sveriges säkerhet och brinner för att utveckla svensk säkerhetskultur säger: äntligen!
När lagstiftningen träder i kraft nästa år har vi de nya och rätta verktygen i verktygslådan.

Den nya säkerhetsskyddslagen är en helt nödvändig uppdatering till de förutsättningar som krävs i dagens säkerhetsskyddsarbete. Särskilt sett till utvecklingen de senaste tio, femton åren så är den nya lagstiftningen mycket välkommen. Så mycket har hänt i vår omvärld, på informationssäkerhetsområdet, med den allmänna teknikutvecklingen och hur fientliga angrepp sker idag. Det mest uppenbara är myndigheters outsourcing där man, utan att först identifiera vad som är skyddsvärt, har spridit skyddsvärd information. Men även olika former av elektroniska angrepp från stora som små aktörer med varierande syften och målsättning. Som de 10 000-tals riktade it-attacker som sker mot Sverige varje månad. Stora angrepp med skadlig kod som drabbat företag, sjukhus och myndigheter med stora kostnader som följd.

Några saker i propositionen som är särskilt efterlängtade:
- En pedagogisk och tydlig beskrivning av säkerhetsskyddsanalysens betydelse för vilket säkerhetsskydd en myndighet eller säkerhetskänslig verksamhet behöver.
- Ett tydliggörande för allmän och enskild verksamhet som visar skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
- En skärpning när det gäller utkontraktering (outsourcing) och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet samt krav på säkerhetsskyddsavtal och samråd med tillsynsmyndigheterna.

Säkerhetsskyddslagstiftningen kräver att statliga myndigheter, kommuner, landsting samt andra som lyder under säkerhetsskyddslagen ska verka efter ”ansvarsprincipen”. Det betyder att de fr o m 1 april 2019 ska ansvara för sitt eget säkerhetsskydd, sin egen informationssäkerhet och förhålla sig till andra lagar och förordningar.

På Vesper börjar vi nu ivrigt att bena i och omsätta propositionen i operativ verksamhet. Vi ser fram emot att – tillsammans med andra svenska experter – skapa en nationell säkerhetskultur som skyddar våra demokratiska värden.

Björn Lysell, affärsområdeschef

Propositionen finns att läsa här.


En trettonåring med holistisk syn på säkerhet

2018-01-05

Vesper Group grundades för snart fjorton år sedan

Idag är vi en tonåring som växer så det knakar och står på tre affärsben: cybersäkerhet, säkerhetsrådgivning och personsäkerhet. Internationellt sett är vi unga men i Sverige är vi bland de äldsta i branschen.

Som säkerhetsföretag jobbar vi för att våra kunder ska ha så få problem som möjligt. Vi försöker alltid att ligga steget före en attack, ett brott, en överträdelse eller andra problem. Men företag drabbas alltmer av hot, utpressningar, stölder, bedrägerier och andra brott. Och tyvärr motsvarar inte polisens resurser den ökande mängden ärenden. Vi hjälper många företag och är stolta över att fylla ett glapp och vara ett komplement. Vi är också stolta över att jobba underrättelsestyrt – det gör oss starka när vi skyddar, neutraliserar, förebygger, motverkar, skademinimerar eller reder ut.

Vad betyder underrättelsestyrt?

Jag får den frågan ibland. För oss betyder det att ge kunden en bild av vad det är som faktiskt händer, att kunna ge råd och förutsäga vad som kommer att hända. Det mesta av vårt underrättelsearbete är förstås hemligt. Men det består exempelvis av spaning, personkällor i vårt kontaktnät över hela världen, öppen information på internet, liksom Deep web, Darknet, Internet of Things, sociala medier, forum, chattrum och fildelningsnätverk. Vi hämtar in, sorterar, bearbetar, analyserar och levererar sedan råd eller konkreta åtgärder. Att täppa till en svaghet är bra, liksom att veta vad som hände och varför. Men allra bäst är när vi kan säga vad som händer härnäst.

Holistisk syn och svarta svanar

Tesen om ”den svarta svanen” menar att de största omvälvande världshändelserna nästan aldrig gått att förutse. När kaos uppstår försöker vi förutse vad som ska hända genom att titta tillbaka på sådant som redan har hänt. Och därför blir vi alltid överraskade när den osannolika ”svarta svanen” dyker upp. Tänk 11 september-attackerna, den arabiska våren, islamiska statens uppkomst och flyktingströmmarna från kriget i Syrien bl a.

Ingen kommer att se nästa svarta svan heller. Men vi på Vesper vågar i vart fall vara på plats och hämta in fakta och erfarenhet i världens högriskmiljöer varje dag. Likaså på svenska företag och hos myndigheter. Lägg därtill vår starka cybersäkerhetsförmåga, så har vi en ovanligt stark helhetssyn. Vi finns på plats i högriskområden där vi skyddar mot terrorgrupper samtidigt som vi ständigt patrullerar cybervärlden och löser säkerhetsproblem på svenska företag och myndigheter. Det ger oss inte facit på nästa svarta svan, men en holistisk syn på säkerhet och förmåga att agera kraftfullt och effektivt vad som än händer.

Erik Lewin, CEO