2018-01-05

Vesper Group grundades för snart fjorton år sedan

Idag är vi en tonåring som växer så det knakar och står på tre affärsben: cybersäkerhet, säkerhetsrådgivning och personsäkerhet. Internationellt sett är vi unga men i Sverige är vi bland de äldsta i branschen.

Som säkerhetsföretag jobbar vi för att våra kunder ska ha så få problem som möjligt. Vi försöker alltid att ligga steget före en attack, ett brott, en överträdelse eller andra problem. Men företag drabbas alltmer av hot, utpressningar, stölder, bedrägerier och andra brott. Och tyvärr motsvarar inte polisens resurser den ökande mängden ärenden. Vi hjälper många företag och är stolta över att fylla ett glapp och vara ett komplement. Vi är också stolta över att jobba underrättelsestyrt – det gör oss starka när vi skyddar, neutraliserar, förebygger, motverkar, skademinimerar eller reder ut.

Vad betyder underrättelsestyrt?

Jag får den frågan ibland. För oss betyder det att ge kunden en bild av vad det är som faktiskt händer, att kunna ge råd och förutsäga vad som kommer att hända. Det mesta av vårt underrättelsearbete är förstås hemligt. Men det består exempelvis av spaning, personkällor i vårt kontaktnät över hela världen, öppen information på internet, liksom Deep web, Darknet, Internet of Things, sociala medier, forum, chattrum och fildelningsnätverk. Vi hämtar in, sorterar, bearbetar, analyserar och levererar sedan råd eller konkreta åtgärder. Att täppa till en svaghet är bra, liksom att veta vad som hände och varför. Men allra bäst är när vi kan säga vad som händer härnäst.

Holistisk syn och svarta svanar

Tesen om ”den svarta svanen” menar att de största omvälvande världshändelserna nästan aldrig gått att förutse. När kaos uppstår försöker vi förutse vad som ska hända genom att titta tillbaka på sådant som redan har hänt. Och därför blir vi alltid överraskade när den osannolika ”svarta svanen” dyker upp. Tänk 11 september-attackerna, den arabiska våren, islamiska statens uppkomst och flyktingströmmarna från kriget i Syrien bl a.

Ingen kommer att se nästa svarta svan heller. Men vi på Vesper vågar i vart fall vara på plats och hämta in fakta och erfarenhet i världens högriskmiljöer varje dag. Likaså på svenska företag och hos myndigheter. Lägg därtill vår starka cybersäkerhetsförmåga, så har vi en ovanligt stark helhetssyn. Vi finns på plats i högriskområden där vi skyddar mot terrorgrupper samtidigt som vi ständigt patrullerar cybervärlden och löser säkerhetsproblem på svenska företag och myndigheter. Det ger oss inte facit på nästa svarta svan, men en holistisk syn på säkerhet och förmåga att agera kraftfullt och effektivt vad som än händer.

Erik Lewin, CEO