Ett allvarligare omvärldsläge - sammanfattning

2024-02-26 Vi bjuder på tidigare Must-chefen Gunnar Karlsons kommentarer och…


Vesper Group rekryterar Anna Stålsby

2024-01-22 Vesper Group har rekryterat underrättelsechefen Anna Stålsby och…


Terrorhotet och det försämrade säkerhetsläget i Sverige

2023-11-28 Vespers senaste event gästades av Magnus Ranstorp, docent och…


Mångfacetterade hot mot Sverige

2023-08-30 Under Almedalsveckan i somras deltog Vesperknutne Gunnar Karlson i…


Företagsbedrägerierna ökar

2021-04-14 Vi arbetar just nu med ett ökande antal bedrägeriförsök mot företag…


Nya certifieringar från ICoCa och MSS Global

2020-09-08 Vesper har fått förnyad certifiering från International Code of…


Tryggare medarbetare genom kunskap och övning

Ett trettiotal Sida-medarbetare har under november fått utbildning i…


Säkerhetsskydd: tretton år av varningssignaler

2019-01-28 I mars 2016 var det få som spetsade öronen när säkerhetsskydd…


Efterlängtad säkerhetsskyddslag

2018-02-20 Det är väl ingen kioskvältare direkt, propositionen om en ny svensk…


En trettonåring med holistisk syn på säkerhet

2018-01-05 Vesper Group grundades för snart fjorton år sedan Idag är vi en…