2017-12-21

Vesper tillsätter strategisk säkerhetsrådgivare i Mali

Som ett led i arbetet med att främja stabilitet och konfliktlösning i Sahel-regionen, fattade Norges regering under 2016 beslut om att öppna en ambassad i Mali. Ambassaden i Bamako öppnades i slutet av 2017 och Vesper Group tillhandahåller dem med en strategisk säkerhetsrådgivare.

På många platser i världen krävs lång erfarenhet, kunskap och nätverk för att de rätta besluten ska fattas på ledningsnivå. Vespers erfarna rådgivare i strategiska säkerhetsfrågor har både militär och polisiär bakgrund och gedigen erfarenhet av att leda operativ säkerhetsverksamhet.

Läs nyheten från norska regeringen: Klicka här.