2018-05-30

Nyligen arrangerade Vesper Group ett vårmingel för en rad nyckelpersoner i den svenska säkerhetsbranschen. Många intressanta samtal ägde rum under kvällen, men fokus låg helt klart på en föreläsning av en brittisk underrättelsespecialist om den hotbild som präglar dagens säkerhetskontext och en av de mest aktuella aktörerna i sammanhanget; Ryssland.

Spionage, påverkanskampanjer och bedrägerier
– Rysslands nutida agerande är inte alls mystiskt eller märkligt. Tvärtom följer det en klar politisk linje som lades för många år sedan, förklarade underrättelsespecialisten Robert.

Robert arbetar i dag som säkerhetsrådgivare på Vesper, men har i många år verkat för den brittiska regeringen och utrikesförvaltningen. Han beskrev begreppet ”nära utomlands”, som omfattar de områden i Rysslands närhet som anses ligga inom deras intresse- och påverkanssfär. I kanten av denna sfär återfinns Sverige, som därmed blir ett direkt mål för rysk påverkan och politik.

Inte bara gränser och territorier hotas eftersom Ryssland har adapterat en hybridkrigföringsdoktrin. Öppna och dolda inslag kombineras och innefattar irreguljära förband såsom väpnad milis, skapande eller understödjande av oro i andra länder – via separatiströrelser eller politisk opposition – samt psykologisk krigföring, informationsoperationer, elektronisk krigföring och IT-angrepp.

Robert beskrev också konkret hur svenska företag kan drabbas genom så kallade ”logiska bomber”, en programkod i ett program som aktiveras när vissa villkor uppfylls, antingen vid en tidpunkt eller när en viss omständighet inträffar.

Rådet: var aktiv i säkerhetsarbetet
Så vad gör man för att skydda sig och sin verksamhet från sådant avancerat sabotage? Enligt underrättelsespecialisten Robert är det ingen idé att satsa dyra pengar på konventionell IT-säkerhet såsom brandväggar och liknande:

– Det tar bokstavligen minuter att ta sig förbi denna typ av säkerhetsåtgärder, även de bästa.

Han menade att lösningen ligger i att vara aktiv i sitt säkerhetsarbete, att utveckla en strategi där man kombinerar fysisk säkerhet och cybersäkerhet samt införa ett flerskiktat försvar. Genom att kontinuerligt övervaka verksamhetens system, samla in underrättelser om hot utanför brandväggarna och prioritera den mänskliga faktorn kan man tidigt kunna upptäcka avvikelser och avvärja hot och attacker.  Det är något som Robert tillsammans med kollegorna på Vesper Group är experter på.


På bilden inleder Vespers vd Erik Lewin föredraget.