Anna Stålsby

Anna har sedan 2005 arbetat inom svensk underrättelseverksamhet med brottsbekämpning, riskbedömningar, operativa åtgärder och säkerhetsskydd. Hon har innehaft chefsbefattningar på Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Kriminalvården.