Fem tips i en geopolitiskt osäker tid

2021-01-19 Ett råd till alla företagsledningar: våga att se de geopolitiska…


”Övning ger färdighet”

2021-01-07 Citatet i rubriken kommer från engelskans ”Practice makes perfect”…