Ett allvarligare omvärldsläge - sammanfattning

2024-02-26 Vi bjuder på tidigare Must-chefen Gunnar Karlsons kommentarer och…


Vesper Group rekryterar Anna Stålsby

2024-01-22 Vesper Group har rekryterat underrättelsechefen Anna Stålsby och…


Terrorhotet och det försämrade säkerhetsläget i Sverige

2023-11-28 Vespers senaste event gästades av Magnus Ranstorp, docent och…


Mångfacetterade hot mot Sverige

2023-08-30 Under Almedalsveckan i somras deltog Vesperknutne Gunnar Karlson i…